Projecten vanaf 2017

Opdrachtgevers

Wegenbouwcombinaties, PMB’s van gemeenten, projectontwikkelaars, Rijksoverheid

Projecten 2019

 • Ontwikkelbuurten Reigersbos en Holendrecht in Amsterdam Zuidoost
  Na eerder een Quickscan Sociaal Veilig Ontwerp en beheer gemaakt te hebben voor de Community Campus Amsterdam (naast AMC) en de routes naar Zuidoost (zomer 2016), heeft WoldendorpWildervank een risico- en sterkepuntenanalyse gemaakt van het centrumgebied Reigersbos en aanpalende woonbuurten. Na de analyse zijn scenario’s ontwikkeld om verbetervoorstellen op het fysieke niveau boven water te krijgen. Dit voorjaar is ook het centrumgebied van Holendrecht en directe woonbuurten onderwerp van ontwerpend onderzoek.

Projecten 2018

Infrastructuur

 • De Groene Boog (A16)
  In september kwam de wegenbouwcombinatie de Groene Boog (DGB), winnaar van de tender voor het uitbreiden van de A16 noordrand Rotterdam, met het verzoek om een Voortoets op het gebied van CPTED/sociale veiligheid op te stellen.
  DGB, een samenwerking tussen Van Oord, Mobilis/TBI, Besix Nederland BV, John Laing, Rebel en Dura Vermeer Divisie Infra BV, nam contact op met WoldendorpWildervank omdat de ontwerpregisseur bij het infraproject Knooppunt Hoevelaken (CA128) kennis had gemaakt met de werkwijze om met scenario’s oplossingsrichtingen in beeld te brengen.
  Bij de Voortoets CPTED zijn dertien kunstwerken in hun ruimtelijke context bezien en zijn de resultaten naast de eerder door RWS ingebrachte extern opgestelde CPTED-toets gelegd.
  Een boeiende discussie over nut en noodzaak van sommige verbindingen lag ten grondslag aan het binnen twee maanden gereedgekomen rapport.

 • Knooppunt Hoevelaken, in opdracht van Combinatie A1/A28, februari 2016-november 2018:
  het toetsen op en borgen van sociale veiligheid van diverse tunnels en onderdoorgangen.
  De wegenbouwcombinatie CA128 wilde in het kader van een door RWS verplichte CPTED-toets al in en vroeg stadium adviezen over alle objecten waar sociale veiligheid in het geding is. Dat betekende dat een kleine vijfentwintig tunnels en onderdoorgangen, verzorgingsplaatsen en fietsverbindingen rondom Knooppunt Hoevelaken in VO-stadium in bestaande situatie geanalyseerd zijn en vervolgens zijn aanbevelingen en maatregelen gegeven om in het DO te verbeteren. Soms betekent dit dat met scenario’s gewerkt wordt om oplossingsrichtingen te duiden. Doel is een sociaal veilig systeem te krijgen tussen Amersfoort en het buitengebied. Deze scenario’s leg ik in hun ruimtelijke context aan ontwerpleiders voor en kom ook tot onverwachte (goedkopere) oplossingen.

Knooppunt Hoevelaken als voorbeeld van sociale veiligheid in tunnels en onderdoorgangen

 • Reevesluizencomplex Overijssel
  Als onderdeel  van klimaatadaptatie is het plan Ruimte voor de Rivier uitgevoerd. In Overijssel betekent het dat er bij het Vossenmeer een bypass komt van de IJssel, waardoor er een nieuw natuurgebied ontstaat met recreatieve potenties. Op de grens van Overijssel en Flevoland komt een nieuwe sluis met fietsverbindingen en vispassage. Voor de Combinatie Isala Delta is het DO van de Reevesluis in ruimtelijke samenhang getoetst en zijn de bevindingen met (landschaps-)architecten en opdrachtgever in een workshop voorgelegd.

Kavelniveau

 • In de zomer heeft het team van ontwikkelaar Building for Life de tender voor het Poortgebouw van Centrumeiland IJburg, kavel 14-01, gewonnen. Deze tender is opgenomen in de projectencatalogus 2017/2018 van de gemeente Amsterdam. Voor een korte beschrijving en de samenstelling van het team, klik op deze link.
 • Het meedenken aan een Programma van Eisen voor een kavelenvelop op het gebied van sociaal veilig ontwerpen. Dit is gedaan voor de locatie voormalig zwembad De Blinkert in Capelle aan den IJssel. Met een stevig programma aan eisen voor sociale veiligheid is inmiddels een tender uitgezet.

Onderwijs in binnen- en buitenland

 • Medio mei 2019 ga ik (met de trein natuurlijk) een week naar het Poolse Lodz, waar ik in een driedaagse workshop met masterstudenten van het College Spational Management van de Politechnische Universiteit Lodz een risico- en sterkepuntenanalyse maak van het complex van voormalige textielfabrieken, Manufaktura. Hier komt een nieuw metrostation en we gaan de plannen bestuderen vanuit de optiek van CPTED en met scenario’s ontwikkelrichtingen schetsen. Ik heb in 2015 aan dezelfde technische universiteit in het kader van een Short Term Scientific Mission in een week tijd twee cases helpen oplossen (hoogbouw Widzew en een verpauperde openbare ruimte Ulica WŁókiennicza) en drie lezingen gegeven. Powozenia studenci!
 • Voor het tweede jaar op rij heb ik samen met Merten Nefs (Deltametropool) een researchstudio begeleid voor internationale masterstudenten landschapsarchitectuur en stedenbouw aan de Academy of Architecture in Amsterdam. In acht weken tijd moesten ze in dit voorjaar onderzoek doen op regionaal schaalniveau, de casus Delta Zeeland. Ook moesten zij analyses maken van het landschap en potenties en bedreigingen in kaart brengen voor o.a. energietransitie, ecologische verbindingen en infrastructuur.
 • In het najaar van 2018 heb ik op de Academie van Bouwkunst het onderzoekgedeelte van een opgave voor een internationale groep tweedejaarsstudenten Architectuur en Landschapsarchitectuur begeleid. Casus was ‘Wat te doen met vrijgekomen gasinstallaties in noordoost Groningen’. Altijd weer leuk om te zien wat studenten in acht weken onderzoek en ontwerp weten te fabriceren, en regionale schaal en concrete locatie Oudeschild met elkaar in verbinding weten te brengen.
 • Gastdocent O4, een studio voor tweedejaars studenten Academie van Bouwkunst/Academy of Architecture Amsterdam, over analyses op regionaal schaalniveau in het rivierengebied tussen Den Bosch en Gorinchem.

Projecten 2017

 • Zeesluis IJmuiden in opdracht van Combinatie OpenIJ, november 2015-november 2017: toetsing van de plannen en borging van sociale veiligheid van tender via VO (Voorlopig Ontwerp) naar DO (Definitief Ontwerp).
  In 2016 heb ik het VO getoetst op aspecten van sociale veiligheid. In een audit met RWS heb ik mijn bevindingen op het gebied van CPTED als onafhankelijk RCE (Registered CPTED Expert) gepresenteerd. In mei 2017 is het DO voorgelegd en in juni vindt een audit met opdrachtgever OpenIJ en RWS plaats.
 • Net als in 2016 was ik forumlid op het congres Smart Metropolia in Gdansk. In 2017 mocht ik als buitenlandse gast meepraten over Housing Policy. Dat dit onderwerp alles te maken heeft met de uitdagingen waar Polen mee te maken heeft, maar waar ze door de hervorming van de regering niet aan willen, kunt u lezen in het essay dat naar aanleiding van mijn bijdrage op pagina 31 van het manifest is verschenen.
 • Community Campus Amsterdam, Holendrecht in opdracht van het PMB van de gemeente Amsterdam, juni 2016-juni 2017.
  Het toetsen op sociaal veilig ontwerp en het leveren van aanbevelingen voor adviezen aan architecten Oeverzaaijer en landschapsarchitecten Karres en Brands voor Schetsontwerp (SO) en VO, net als het Spoorpark (RVE R & D, gemeente Amsterdam).
 • A6 Almere Havendreef-Almere Buiten, in opdracht van de combinatie Parkway A6, februari en maart 2017.
  Als onafhankelijke RCE heb ik dertien fietsonderdoorgangen en fly-overs getoetst op aspecten van sociale veiligheid en aanbevelingen gegeven om in het DO nog mee te nemen.
 • Quickscan nieuwbouwwijk Havenpark Apeldoorn in opdracht van de gemeente Apeldoorn, voorjaar 2017.
  In de directe omgeving van dag- en nachtopvang Omnizorg heb ik samen met ondersteuner Noëmi Hartvelt een veiligheidsanalyse gemaakt van de bestaande situatie en de plannen voor de openbare ruimte. De resultaten zijn twee keer in een werkgroep met bewoners, beheerders en ondernemers uit het gebied voorgelegd en bediscussieerd.
 • Sociale veiligheidsparagraaf voor een steeg bij winkelcentrum De Eglantier in Apeldoorn, in opdracht van de gemeente Apeldoorn, voorjaar 2017. ‘Afsluiten of niet afsluiten van een steeg’ was de onderzoeksvraag die ten grondslag lag aan deze opdracht, die uit twee onderdelen bestond: schouwen met beleidsmedewerker, projectleider en politie en het opstellen van een beeldverslag met advies.
RCE-expert Tobias Woldendorp
Tobias Woldendorp
Foto: Van Bergen Architectura