Over het bureau

Het adviesbureau is gespecialiseerd in Sociaal Veilig Ontwerp en Beheer van stad en landschap en de verbinding daartussen.
Dit vakgebied staat ook bekend als Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED).

Infrastructuur is de laatste jaren in toenemende mate een belangrijke hoofdrolspeler geworden. Tobias Woldendorp wordt vaak gevraagd voor infrastructurele projecten om vier redenen:

  • Geregistreerd CPTED Expert (RCE); sociale veiligheid als ontwerpinstrument
  • Medeauteur van het Handboek Veilig Ontwerp en Beheer (Thoth, 2008)
  • Als ontwerper bekend met alle denkbare schaalniveaus: van Weg tot Wieg
  • Ruim twintig jaar ervaring op het snijvlak van Ruimtelijke kwaliteit en Veilig Ontwerpen

Ervaring met:

  • VeiligheidEffectRapportages (VER)
  • Quicks scans en Sociale veiligheidsparagrafen
  • Schouwen en nulmetingen
  • Tenders infrastructuur (DBFM, BVP,EMVI,PPBS)
  • Audits CPTED
  • BLVC-plannen