Actueel

Druk voorjaar met drie infraprojecten

Het blijft altijd een uitdaging om bij grote infrastructuur sociale veiligheid en criminaliteitspreventie aan de voorkant te borgen. Dat gebeurt steeds vaker in samenhang met andere aspecten, zoals verkeersveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en ecologie. In 2019 heb ik me als onafhankelijke CPTED-expert gebogen over het VO van de Afsluitdijk. Dit voorjaar, ondanks Covid19, was het de beurt aan maar liefst drie infraprojecten met gemiddeld zo’n twintig te beoordelen objecten (tunnels, onderdoorgangen, fly-overs, verzorgingsplaatsen).

Het eerste was ViA15, het traject Ressen-Ouddiepen in de Achterhoek (in opdracht van GelreGroen). Een tweede, ook  in VO-fase, was de A9  tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht (in opdracht van RWS verbreedt Veenix de A9 en legt een deel verdiept aan). Nadat ik in 2018 gekeken heb naar het VO van de A16, de noordrand van Rotterdam, heb ik onlangs in opdracht van De Groene Boog het DO getoetst.

Achterkanten worden voorkanten: De A9 wordt bij Amstelveen 1,6 kilometer verdiept aangelegd. Er komen drie overkappingen die Amstelveen noord en zuid met elkaar verbinden.
A16
Ingewikkelde oversteken op maaiveld worden vervangen door viaducten over de A16 met een sociaal veilige avondroute tussen Berkel Rodenrijs en Rotterdam (Ankie Verbeek-Ohrlaan).

Instrumentontwikkeling

In opdracht van én samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid onderzoek ik of de VeiligheidsEffectRapportage (VER), die in 2000 is ontwikkeld, een doorstart kan krijgen.  Een belangrijke aanjager is de komst van de Omgevingswet en -visie.

Dat doe ik door interviews met sleutelpersonen, kleine pilotprojecten (https://hetccv.nl/nieuws/praat-mee-over-verstedelijking-en-veiligheid) en schouwen van gebieden, waar eerder VER-ren (of afgeleide Quickscans) voor zijn gemaakt. Momenteel werk ik voor DSP-groep mee aan de  VER voor station Lelylaan e.o. in Amsterdam. 

Kavelniveau

Ruimte voor andere projecten was er ook. Zo heb ik voor de gemeente Diemen meegedacht over aspecten van sociaal veilig ontwerpen als bouwsteen voor een Ruimtelijk Programma van Eisen voor een te herontwikkelen kavel. Voor ontwikkelaar BPD/Dura Vermeer ben ik aangetrokken om mee te denken over sociale veiligheid in de uitwerking van de gewonnen tender Holland Park West.

Onderwijs

Door de Covid19-crisis vervielen de jaarlijkse colleges en workshops aan de Politechnika in Lodz, maar in Nederland heb ik net voor de intelligente lockdown nog studenten begeleid. Wederom de O4, onderzoeksmethodieken op regionale schaal, met deze keer Brabantstad (de driehoek Eindhoven-Den Bosch-Tilburg). Bij toerbeurt, samen met zelfstandig architectuurhistoricus Marieke Berkers en architect/onderzoeker Merten Nefs (Deltametropool). Alleen de eindpresentatie moest via een digitale klas.