Actueel

Net als in 2022 had ik in 2023 een brede portefeuille met als opdrachtgevers  wegenbouwcombinaties, het Rijk (centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, CCV) de gemeente Amsterdam alsmede andere bureaus, die me voor specifieke onderdelen inhuurden. En natuurlijk waren daar de gebruikelijke binnen- en buitenlandse onderwijsinstellingen.

VER

Samen met INBO en DSP-groep heeft WoldendorpWildervank gewerkt aan een VER voor de binnenstad van Vlissingen.

Ook in 2023 heb ik veel lezingen gegeven voor geïnteresseerde organisaties (zoals corporaties in Groningen, Vlaardingen) en heb ik in opdracht van en samen met het CCV de Quickscan CPTED opgesteld voor de Zuidflank Rheden, als mogelijke input voor het gelijknamige Masterplan. Als afgevaardigde vanuit het CCV heb ik bijdragen geleverd aan workshops, zoals een tweedaagse workshop in Kerkrade over de wijk Blijerheide en een volle dag workshoppen in Heerlen-Noord om ook daar de VER te laten landen.    

In december ben ik samen met een lokale werkgroep een Quickscan gestart voor het Schipholkwartier (gemeente Tilburg) om te proberen twee autonome plannen meer integraal te sturen op het gebied van sociaal veilig ontwerp en beheer.

Veiligheidseffectrapportage online

Op 26 januari 2023 om 12.00 is de volledig hernieuwde VeiligheidEffectRapportage (VER) online gezet op de website van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Met veel plezier heb ik, samen met Lilian Tieman van het CCV en mede RCE-er Kyra Kuitert, de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een verfijning die past bij deze tijd. Het instrument is alweer twintig jaar oud en heeft zijn diensten bewezen: zo heb ik gewerkt aan zeer uiteenlopende VER-ren, van dak- en thuislozenopvang tot ambassade, van zwembad tot zakendistrict en van stationsomgeving tot sneltram.

In deze tijd vragen ook klimaatadaptatie, positieve gezondheid, inclusiviteit en biodiversiteit aandacht. En laat sociaal veilig ontwerp en beheer dat nou net kunnen faciliteren. Als VER-regisseur destilleer ik uit de verschillende scenario’s op de korte, middellange en lange termijn samen met betrokken werkgroepleden (van burger tot stedenbouwkundige, van ecoloog tot programmeur openbare ruimte) een breed scala aan maatregelen. Met scenario’s kunnen interessante ontwikkelingen in kaart gebracht worden.

25 jaar ervaring met opstellen VER
scenario sociaal veilig ontwerp
Gouden scenario Molenbuurt Amsterdam

Bronzen scenario Rozenburg

PDF met drie scenario’s VER

‘Met de VER doorloop je gestructureerd en transparant een aantal stappen, zodat je in een vroeg stadium nadenkt over sociale veiligheid in je bouw- of renovatieproject. Zo kun je tijdig passende maatregelen of goede alternatieven voorstellen. Dat kan veel onnodige vertraging en hoge kosten in het verdere bouwtraject voorkomen.’

https://hetccv.nl/themas/integraal-veiligheidsbeleid/veiligheidseffectrapportage/veiligheidsscenarios-van-de-toekomst/

Als je meer wilt weten kun je met Lilian (lilian.tieman@hetccv.nl) contact opnemen of met mij.

Bouwenveloppe

In 2019 stond de gewonnen tender al eens in het projectenboek van de gemeente Amsterdam, maar medio december was het dan toch echt serieus. Juf Nienke, het poortgebouw van het Centrumeiland, was één van de drie genomineerde woningbouwprojecten voor de Zuiderkerkprijs 2023. Andere genomineerde was De Warren, een CPO-project en de uiteindelijke winnaar was het complex de Jonas. Alle projecten liggen op IJburg, waar volop wordt gebouwd.


Infrastructuur

In 2021 en 2022 was het door ontwikkelingen op het gebied van stikstof en PFAS vanuit de hoek van de wegenbouwcombinaties rustig. In de aanloop van de zomer van 2023 kwamen zowel de wegenbouwers verantwoordelijk voor A27 Houten Hooipolder ZUID (Alséén) als A27 Houten Hooipolder Noord (de Groene Waarden) bij WoldendorpWildervank uit om hun kunstwerken/objecten te laten toetsen op het gebied van CPTED/SVOB.

Met de 2 x 50 km (Zuid) en 2 x10 km (Noord) nog in de benen ben ik na het schouwen begonnen de SO’s en VO’s te toetsen. Intensief aan de voorkant, opdat in de aanloop naar het DO de plannen CPTED-bestendig zijn. 

 
Openbare ruimte

Het architectuurcentrum Platform Stad uit Den Haag heeft in 2022 vier ontwerpers met geheel verschillende achtergronden gevraagd een ontwerp te maken voor een tijdelijke situatie op het Heeswijk (Moerwijk).

Refunc, Deerhunter, Oase en WoldendorpWildervank gingen in het najaar 2022 en voorjaar 2023 samen aan de slag om een bijdrage te leveren aan een leefbaar en veilig plein.

Het object, een zitmeubel met wifi en vergezeld van robuuste verlichtingselementen, heeft een paar maanden op het plein gestaan, werd veel gebruikt en niet vernield. Het is de bedoeling dat het object in 2024 een rondreis door de hofstad gaat maken.

Meer lezen: https://lnkd.in/eKM2SRh5

Zitmeubel met wifi en verlichting, Den Haag