Actueel

Vrijwilliger Natuurmonumenten

Tobias telt vogels in roeiboot op Naardermeer
Tobias Woldendorp 23 juni 2019

Voor het vijfde jaar met landschapsarchitect Rob van Dijk tussen 05.30 en 08.30 uur vogeltellingen op het gehoor op het Naardermeer.

Ook bij de Afsluitdijk moet sociale veiligheid worden geborgd

Rijkswaterstaat stelt bij de versterking van de Afsluitdijk een CPTED-toets verplicht. Sociale veiligheid van passanten is één, bestendigheid van voorzieningen is twee.
Het bouwconsortium LEVVEL (BAM, Van Oord en Rebel) heeft WoldendorpWildervank gevraagd de toets dit voorjaar te houden. De Afsluitdijk wordt onder meer versterkt, er komen extra spuisluizen en er wordt een groot gemaal ingebouwd. Ook komen er meer voorzieningen voor recreatie en toerisme langs de 32 kilometer lange dijk.
Kijk voor meer informatie op www.deafsluitdijk.nl.

Afsluitdijk, sociale veiligheid
Afsluitdijk met ruimte voor recreatie en toerisme

Gewonnen: tender entreegebouw Centrumeiland, IJburg Amsterdam

Het team van projectontwikkelaar Building for Life heeft de tender voor de ontwikkeling van de kavel op Centrumeiland, IJburg gewonnen. En niet zomaar een kavel, nee, het entreegebouw van Centrumeiland. WoldendorpWildervank heeft meegedacht met het winnende team, zodat ook het welzijn van de toekomstige bewoners in de planontwikkeling wordt meegenomen (sociale veiligheid, criminaliteitspreventie en toegankelijkheid).

De insteek van de gemeente Amsterdam om de kavel te bouwen was  circulaire economie. Vanuit alle denkbeeldige zienswijzen werden handreikingen gegeven voor deze vergaande vorm van duurzame stedenbouw.

Meer lezen: https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=43776
Of https://www.bforl.nl/projecten/centrumeiland-ijburg-kavel-14-01/

WoldendorpWildervank Centrumeiland IJburg
Copyright: 3D Studio Prins
Copyright: 3D Studio Prins

Een grote slag in sociale veiligheid bij knooppunt Hoevelaken

Sinds voorjaar 2016 werk ik voor de Combinatie A1|28 aan de borging van sociale veiligheid bij  de verbreding van knooppunt Hoevelaken. Tussen december 2017 en mei 2018 heb ik 25 objecten, variërend van tunnels en onderdoorgangen tot verzorgingsplaatsen, getoetst. Met behulp van scenario-opstellingen’ heb ik oplossingsrichtingen ingebracht zodat in het DO  eenduidige maatregelen getroffen kunnen worden om tot een sociaal veilig systeem in de regio te komen.  Deze CPTED-toetsen zijn vervolgens aan RWS en de betrokken gemeenten (Amersfoort, Leusden, Nijkerk) voorgelegd.

Aansprekende aanpak voor Sterrebostunnel

De gemeente Amersfoort was gecharmeerd van mijn  aanpak om sociaal veilig ontwerpen in een vroeg stadium mee te nemen in de ontwikkeling van infrastructuur zoals bij knooppunt Hoevelaken het geval was. Vandaar dat ik in het voorjaar van 2018 een sociale veiligheidstoets in opdracht van de gemeente heb uitgevoerd voor een onderdoorgang in Amersfoort (Vathorst), de Sterrebostunnel. Ook hier zijn aan de hand van scenario’s de keuzerichtingen verkend.

Review voor RWS door jarenlange praktijkervaring

WoldendorpWildervank Dijkmantunnel
SAAone Foto: WoldendorpWildervank

RWS benaderde mij met de vraag een review te houden van de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving i.r.t.  Sociale Veiligheid, omdat ik jarenlang praktijkervaring heb op het snijvlak van ruimtelijke kwaliteit, infrastructuur en sociaal veilig ontwerpen. De handreiking is in 2016 door GPO Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving binnen RWS ontwikkeld i.s.m. Thielens Kort Architecten en was toe aan nieuwe inzichten en beelden. De architecten verwerken het commentaar.