Actueel

Transformatie Fluorterrein Schalkwijk (Haarlem) tot Stad tussen de Bomen

In opdracht van Dura Vermeer toets ik vanuit de optiek van sociaal veilig ontwerp en beheer de plannen voor het voormalige Fluorterrein. In de zomer van 2017 ben ik begonnen met een schouw. Deze schouw is input geweest voor het Stedenbouwkundig Plan. De landschapsarchitect voor heel Schalkwijk Midden is ZUS. De architecten voor de gebouwen op het terrein zijn MeesVisser, TANK en Kosuch Architecten). De projectdirectie is in handen van U.Minds.

Na het SP heb ik steeds feedback gegeven op de opstalontwerpen. Inmiddels zijn we een heel eind op weg en worden de laatste suggesties ter verbetering van de toegankelijkheid in de openbare ruimte doorgevoerd. Elke keer als er een gewijzigde versie voorligt, bestudeer ik de plannen en schrijf een zogenaamde sociale veiligheidsparagraaf. Dit is een soort groeidocument waarin verbetervoorstellen zijn opgenomen.

Transformatie Fluorterrein Schalkwijk
Fluorterrein Schalkwijk

 

 

 

Ontwikkelbuurten Reigersbos en Holendrecht in Amsterdam Zuidoost

Na eerder een Quickscan Sociaal Veilig Ontwerp en beheer gemaakt te hebben voor de Community Campus Amsterdam (naast AMC) en de routes naar Zuidoost (zomer 2016), heeft WoldendorpWildervank een risico- en sterkepuntenanalyse gemaakt van het centrumgebied Reigersbos en aanpalende woonbuurten. Na de analyse zijn scenario’s ontwikkeld om verbetervoorstellen op het fysieke niveau boven water te krijgen. Dit voorjaar is ook het centrumgebied van Holendrecht en directe woonbuurten onderwerp van ontwerpend onderzoek. In november ben ik begonnen met een sociale veiligheidsscan van de  E-G-buurt  Noord.

Ook bij de Afsluitdijk moet sociale veiligheid worden geborgd

Rijkswaterstaat stelt bij de versterking van de Afsluitdijk een CPTED-toets verplicht. Sociale veiligheid van passanten is één, bestendigheid van voorzieningen is twee.
Het bouwconsortium LEVVEL (BAM, Van Oord en Rebel) heeft WoldendorpWildervank gevraagd de toets dit voorjaar te houden. De Afsluitdijk wordt onder meer versterkt, er komen extra spuisluizen en er wordt een groot gemaal ingebouwd. Ook komen er meer voorzieningen voor recreatie en toerisme langs de 32 kilometer lange dijk.
Kijk voor meer informatie op www.deafsluitdijk.nl.

Afsluitdijk, sociale veiligheid
Afsluitdijk met ruimte voor recreatie en toerisme

Lesgeven aan een Poolse Politechnika

Nadat ik medio mei een driedaagse workshop had gegeven aan de Politechnische Universiteit Lodz was ik eind oktober, ook weer met de trein, een week in Polen. Daar heb ik met architectuurstudenten aan de Politechnika drie dagen een workshop gedaan met als pilot Stary Rynek, de oude markt. Wat kun je met een dergelijk afzijdig gelegen plein in de directe omgeving van Manifaktura, het complex van voormalige textielfabrieken, vanuit de optiek van CPTED? Na mijn gastcollege over sociaal veilig ontwerpen, een inleiding van architect Jakub Krzysztofik, de supervisor van het centrumgebied, over de te bestuderen voorliggende plannen, en een weergave van hoe de politie tegen de omgeving aankijkt (Anna Kornacka) zijn de dertig (!) studenten drie dagen in touw geweest. Zij maakten een sterke en zwakkepuntenanalyse van de status quo, een risicoanalyse van de plannen van Krzysztofik en kwamen met verbetervoorstellen vanuit de optiek van CPTED, al dan niet door middel van prikkelende scenario’s. Aan het einde van de derde dag presenteerden de studenten hun bevindingen aan een jury waarin naast ikzelf o.a. Krzysztofik, de professor en een betrokken architect deelnamen.

En toen was het Allerheiligen. Ook zeer indrukwekkend om dit op de centrale begraafplaats Powaszki in Warschau anderhalf uur treinen verderop, mee te mogen maken. Met zijn honderdduizenden in een zee van licht.

Opdrachtgevers: EU, Politechnika Lodz

Plein Stary Rynek
Het plein Stary Rynek is omgeven door arcaden.
Politechnika, Polen, studenten
Politechnika: Team Green Line legt uit hoe ze de risico’s gaan oplossen.
Begraafplaats Powaszki - Warschau
Bij het monument voor de verongelukte tweelingbroer van president Kaczyński.

Gezondheid ouderen in Poolse wijk Widzew

Toen ik onlangs na drie dagen workshops  in Lodz bij de professor ging eten schoof daar ook Dr. Anna Janiszewska aan; een sociologe die mij tijdens mijn Short Term Scientific Mission (STSM) vanuit het Europese project COST  in 2015 gevraagd had een dag mee te lopen in de hoogbouwwijk Widzew.  Ze deed dit verzoek  om te kijken of en hoe er vanuit CPTED een bijdrage geleverd kon worden aan het bevorderen van de gezondheid van ouderen. Zij was bezig er een boek over te  schrijven en omdat ze zelf geen Engels sprak, ging haar dochter mee om te tolken. Eenmaal terug in Nederland heb ik nog een paar keer een stuk bewerkt voor Anna haar boek maar daarna heb ik nooit meer iets gehoord. Toen ik vorige week wat zat te zoeken op Poolse websites kwam ik ineens foto’s tegen die ik genomen had. Die leidden me naar een heus boek in het Pools, met daarin  mijn hoofdstuk in het Engels (en een samenvatting). Bleek het vier jaar na datum toch zomaar een afgerond product te zijn. Lees hier mijn bijdrage, hoofdstuk 2 in het deel Elderly people’s dwellings.